Înapoi la Site

Regulament

 1. Organizatorii

  Dare to Speak este un eveniment organizat de Sindicatul Studenților din Cibernetică (SiSC), denumit în continuare Organizator, în parteneriat cu Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică.

  Participanţii sunt obligaţi să ia la cunoştinţă prezentul regulament şi să respecte deciziile oficiale ale organizatorului. Participanţii au obligaţia să păstreze integritatea publică a organizatorilor și a partenerilor.

 2. Modul de desfășurare a concursului

  Dare to Speak va avea loc în București, în perioada 8-16 mai 2017.

  Se vor oferi premii pentru cei mai activi 3 participanți din cadrul fiecărei ședințe.

  Stabilirea câștigătorilor se va face în funcție de activitatea din cadrul ședințelor (08, 11, respectiv 16 mai).

  La finalul concursului se va organiza o tombolă, în urma căreia participanții vor fi premiați. Pentru participarea la tombolă este necesară prezența integrală în cadrul ședintelor.

 3. Dreptul de participare

  Nu sunt eligible a participa persoanele implicate în realizarea oricăror activități legate de organizarea și desfășurarea concursului. Restul membrilor SiSC se pot înscrie în cadrul proiectului.

 4. Litigii

  Eventualele litigii apărute între organizator şi concurenţi se vor rezolva pe cale amiabilă.

  În cazul în care un concurent are de semnalat un incident în legătură cu desfăşurarea evenimentului, se va adresa organizatorului cu o sesizare scrisă în acest sens trimisă pe adresa office@sisc.ro, în termen de maximum 15 de zile de la data incidentului, organizatorul fiind obligat să ofere un răspuns în maximum 30 de zile.

  În cazul în care petentul nu este mulţumit de răspunsul primit sau de modalitatea de soluţionare a incidentului, are dreptul de a se adresa instanţelor judecătoreşti române competente.

  Organizatorii nu îşi asumă niciun fel de responsabilitate privind accidentele, incidentele de natură contravenţională sau penală, răniri, consum de băuturi alcoolice în timpul desfăşurării ședințelor Dare to Speak.

  Organizarea proiectului poate fi întreruptă doar în cazul apariţiei unor evenimente importante neprevăzute sau din motive independente de voinţa organizatorilor.

  Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica articolele prevăzute în regulament cu condiţia de a anunţa în timp util modificările apărute.