←  Înapoi la Site

Regulament

I. Dispoziții generale

Dare to Speak este un proiect organizat de Sindicatul Studenților din Cibernetică (SiSC), denumit în continuare Organizator, în parteneriat cu Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică.


II. Modul de desfășurare a concursului

Dare to Speak va avea loc în București, în perioada 9-16 mai 2018, ședințele având loc în zilele de 09, 11 și respectiv 16 mai 2018.

Perioada înscrierilor va fi între 30 aprilie-15 mai. Pentru fiecare ședință, înscrierile se vor încheia cu o zi înainte de desfășurarea acestora.

Se vor oferi premii pentru cei mai activi participanți din cadrul fiecărei ședințe. Stabilirea câștigătorilor se va face de către Organizator și speakeri, în funcție de activitatea din cadrul fiecărei ședințe.

La finalul concursului se va organiza o tombolă, în urma căreia participanții vor fi premiați. Pentru participarea la tombolă este necesară prezența integrală în cadrul tuturor ședințelor.


III. Participanți

Nu sunt eligible a participa persoanele implicate în realizarea oricăror activități legate de organizarea și desfășurarea concursului.

Participanţii sunt obligaţi să ia la cunoştinţă prezentul regulament şi să respecte deciziile oficiale ale Organizatorului.

Participanţii au obligaţia să păstreze integritatea publică a Organizatorului, a partenerilor și a celorlalți participanți.

Participanții au obligația de a furniza informații reale și complete în cadrul formularului de înscriere al proiectului.

Participanții au obligația de a verifica constant site-ul și pagina proiectului, pentru a fi la curent cu modificările (dacă este cazul).

Participanții au obligația de a comunica neînțelegerile referitoare la prezentul regulament.

Participanților le este interzis consumul de băuturi alcoolice, tutun sau stupefiante în timpul desfășurării ședințelor.


IV. Organizator

Organizatorul are obligația de a asigura buna desfășurare a ședințelor.

Organizatorul își rezervă dreptul de a fotografia/filma în timpul proiectului.

Organizatorul își rezervă dreptul de a utiliza fotografii/secvențe din timpul proiectului cu scopul promovării unor ediții ulterioare.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica articolele prevăzute în regulament, cu condiţia de a anunţa în timp util modificările apărute.

Organizatorul nu îşi asumă niciun fel de responsabilitate privind accidentele, incidentele de natură contravenţională sau penală, rănirile din timpul desfăşurării ședințelor Dare to Speak.


IV. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator şi concurenţi se vor rezolva pe cale amiabilă.

În cazul în care un concurent are de semnalat un incident în legătură cu desfăşurarea evenimentului, se va adresa Organizatorului cu o sesizare scrisă în acest sens, trimisă pe adresa office@sisc.ro, în termen de maximum 15 zile de la data incidentului, Organizatorul fiind obligat să ofere un răspuns în maximum 30 de zile.


V. Dispoziții finale

Organizarea proiectului poate fi întreruptă doar în cazul apariţiei unor evenimente importante neprevăzute sau din motive independente de voinţa Organizatorului.

Acest regulament este valabil pentru ediția din anul 2018 a proiectului Dare to Speak, și are caracter obligatoriu, atât pentru Organizator, cât și pentru participanți.